Jean Mason: Arrival of kumara in Aotearoa

Description

Description

Jean Mason provides Rarotonga kōrero on the story of the kumara and how it arrived in Aotearoa.

Contact

Contact
  • Category
    Kumara, Waka, Whenua
  • Location
    Aotearoa New Zealand, Rarotonga Cook Islands