Peter Johnson: Hei and Te Arawa

Description

Description

Peter Johnson describes the movement of Hei of Te Arawa from Whangarei, Whangaparaoa, Maketū and finally resting on Moehau in the Hauraki Gulf.

Contact

Contact
  • Category
    Tangata, Waka, Whenua
  • Location
    Aotearoa New Zealand
  • Tags
    Hei, Maketu, Moehau, Te Arawa, Whangaparaoa, Whangarei