Peter Johnston: Te Arawa, Hei and Whitianga

Description

Description

Ngāti Hei kaumatua Peter Johnston reads tribal narratives about Te Arawa ancestor Hei (uncle to Captain of Te Arawa waka Tamatekapua) and his movements and naming of places in and around Whitianga.

Contact

Contact
  • Category
    Tangata, Waka, Whenua
  • Location
    Aotearoa New Zealand
  • Tags
    Hei, Ngāti Hei, Te Arawa, Whitianga